Datça Belediyesi

18. MADDE İLANI

ilçemiz İskele Mahallesi, 153 ada 73, 74, 77, 88, 152, 154, 157 ve 161  parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda uygulanan 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması parselasyon planının 30 (otuz) gün süre ile ilan edilerek halka duyurulmasına karar verilmiş olup, Belediyemiz İmar İşleri Servisinde askıya çıkarılmıştır.

Halkımıza duyurulur.

© 2016 Datça Belediyesi