Parselasyon Askı Duyurusu

Parselasyon Askı Duyurusu

Parselasyon Askı Duyurusu - 27.5.2016

İlçemiz İskele Mahallesi,Hisarmağara mevkii,169 ada 21,82,83,84,165 ve 187 kadastral parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesi ve onaylı 1/1000 ölçekli İmar Planı ve Plan hükümlerine uygun olarak hazırlanan Parselasyon Planı 23.05.2016 tarihi itibariyle Belediyemizin askısına 1 ay süreyle çıkarılmıştır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde incelenebilir.