18. Madde Duyurusu

18. Madde Duyurusu

18. Madde Duyurusu - 21.6.2016

Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 09/11/2001 tarihinde onaylanan Kızlan(Datça) uygulama imar planı kapsamında İlimiz Datça İlçesi Kızlan Mahallesi ve Emecik Mahallesi 11, 12, 13, 14 ve O19B21D2D pafta,Kızlan Mahallesi,1489 ,1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1757, 1758, 1759, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1934, 1936, 1937, 1938, 1941, 1950, 2250, 4947, 4946, 5005, 5006, 5007, 107 ada 1, 108 ada 1 ve Emecik Mahallesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 410, 421, parsel numaralarında kayıtlı taşınmazları kapsayan alan üzerinde geri dönüşüm işlemi yapılmış ve Kızlan Mahallesinde yapılan 3194 sayılı Kanunun 18.madde uygulaması 21/06/2016 tarihinde otuz ( 30 ) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.