Kasım Meclis Gündemi

Kasım Meclis Gündemi

Kasım Meclis Gündemi - 31.10.2016

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.11.2016 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

         

GÜNDEM:

1-2017 yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

2-Tarifeler ve Harçların tespiti konusunun görüşülmesi

3-Belediye Hizmet Birimleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğinin görüşülmesi

4-Ödenek Aktarımı konusunun görüşülmesi