18. Madde Duyurusu

18. Madde Duyurusu

18. Madde Duyurusu - 14.11.2016

İlçemiz Emecik Mahallesi, Karaincir mevkii, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 1077, 1749, 1750, 1847, 1848 ve 1849  parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda uygulanan geri dönüşüm ve Emecik Mahallesi, Karaincir mevkii, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 1077, 1749, 1750, 1847 ve 1848 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda uygulanan 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması parselasyon planının 30 (otuz) gün süre ile ilan edilerek halka duyurulmasına karar verilmiş olup, Belediyemiz İmar İşleri Servisinde askıya çıkarılmıştır.

Halkımıza duyurulur. (11.11.2016)