Datça’nın Kalkınma Stratejisi Projesi

Datça’nın Kalkınma Stratejisi Projesi

Datça’nın Kalkınma Stratejisi Projesi - 14.11.2016

Datça Belediyesi yeni bir projeye başlıyor. Datça’nın Kalkınma Stratejisinin ve Yol Haritasının Belirlenmesi konulu proje önümüzdeki altı aylık süreçte bir araştırma projesi olarak uygulanacak. Projenin 1. Aşaması olan “Datça’nın Sosyal ve Ekonomik Durumunun Tespiti, Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritasının Belirlenmesi” yapılan başvuru sonucunda GEKA tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hibe almaya ve desteklenmeye hak kazandı. 1. Aşamanın ardından “Datça Gelişme Gündeminin Belirlenmesi” başlığındaki 2. Aşamaya geçilecek.

PROJENİN İÇERİĞİ

Projenin genel amacı Datça'nın Güney Ege Bölgesi'nde ve Güney Ege Bölgesinin de diğer bölgeler içinde rekabetçilik düzeyinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın hızlanması amacıyla Datça'nın kalkınma stratejisini belirlemeye yönelik temellerin atılması ve bu amaca hizmet edecek analizlerin gerçekleştirilerek yol haritasının ortaya konulması, Datça gelişme eksenlerinin belirlenmesi, kalkınma çalıştayı ile yerelden bir kalkınma modelinin geliştirilmesi ve sonuç olarak strateji ve yol haritasının hazırlanmasıdır. Projenin özel amacı Datça'da yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil inisiyatifler, özel sektör ve yerel halkın katılımı sağlanarak 3’er aylık iki aşamada, toplam 6 aylık süre içerisinde, Datça ilçesinin tamamında, Datça'nın sosyal ve ekonomik mevcut durumunun ortaya konması, Datça'nın doğal, kültürel ve tarihi mirasını gözeten ve koruyan bir kalkınma stratejisinin ulusal ve uluslararası düzeyde benzer örneklerle karşılaştırılması, 2. Aşamaya temel teşkil edecek yol haritasının belirlenmesi, ardından Datça gelişme eksenlerinin belirlenerek, geniş katılımlı bir Kalkınma Çalıştayı ile tüm paydaşların payı ve etkisini içeren bir Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritasının hazırlanması ve sonuç olarak 6 farklı raporun üretilerek kamuoyuna duyurulmasıdır.

Bu proje ile yerel aktörlerin fikirlerine ve önerilerine yer verilerek, yerelden genele doğru bir kalkınma modeli ortaya konacaktır. Bu süreçte ilçemizin hassasiyetleri, ihtiyaçları, sorunları, güçlü yönleri bölgemizi en iyi tanıyan yerel yönetim aktörleri, özel sektör, STK’lar ve halk tarafından belirlenecek ve uzman bir araştırma firması tarafından değerlendirilerek tespitler raporlar halinde sunulacaktır. Çalışmalar saha ziyaretleri, platform toplantıları, yüz yüze görüşmeler, çalıştaylar şeklinde gerçekleştirilecek, ayrıca veri derlemesi, veri analizi, literatür taraması, medya taraması çalışmaları ile desteklenecek, ulusal ve uluslararası örneklerle Datça karşılaştırılarak, ilçemize özgü bir kalkınma modeli önerilecektir. Çıkacak sonuçlar ve ortaya konacak olan raporlar merkezi birimlerin de ilçemizle ilgili vereceği kalkınma ile ilgili kararlarda temel teşkil edecektir.

PROJENİN ORTAYA ÇIKIŞI

Proje fikri Datça Kent Konseyi tarafından ortaya konulmuş olup Datça Kent Konseyi ve Datça Belediyesi tarafından olgunlaştırılmıştır. Kent Konseyi ve Datça Belediyesi uzmanlarının çalışmaları sonucunda Muğla Sanayi ve Ticaret Odası’nda ve Datça’da düzenlenen birçok toplantının ardından MUTSO da projenin ortağı olmuş ve projeye değer ve önem katmıştır. Yapılan görüşmelerde projenin ilk aşaması için Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) Doğrudan Faaliyet Desteğine başvurulmasına karar verilmiş ve proje başvuru dosyası hazırlanarak GEKA’ya başvuruda bulunulmuş ve Kasım ayı içerisinde proje başvurusu kabul edilmiştir. Datça Belediye Başkanı A. Gürsel UÇAR çok önem verdiği bir konu olan Kalkınma Stratejisi projesine tam destek vermiştir. Kent Konseyi üyeleri Tülay ÖZBERK ve Hayriye BALKAN’ın çabalarıyla ortaya konan, olgunlaştırılan ve GEKA tarafından desteklenen projenin ilk aşaması 15 Kasım 2016 tarihinde başlayacaktır. Datça Kent Konseyi proje boyunca yönlendirici ve öncü olarak çalışmalarda aktif şekilde yer alacaktır.