Ocak Meclis Gündemi

Ocak Meclis Gündemi

Ocak Meclis Gündemi - 2.1.2017

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.01.2017 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
GÜNDEM:
1-Belediye Başkan Yardımcısı ücret tespiti konusunun görüşülmesi
2-Huzur hakkı ücreti belirlenmesi konusunun görüşülmesi
3-Zabıta Personeli fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi
4-Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi
5-Mevsimlik İşçi çalıştırılması konusunun görüşülmesi
6-Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi
7-Sokak isimleri ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonu kararı ile ilgili konunun görüşülmesi
8-Katı Atık Tarifeleri ile ilgili konunun görüşülmesi