Mart Meclis Gündemi

Mart Meclis Gündemi

Mart Meclis Gündemi - 4.4.2017

1-Ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar konusunun görüşülmesi
2-2 adet binek araç alınması konusunun görüşülmesi
3-Hidrolik sepetli araç olarak alınması konusunun görüşülmesi
4-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev,Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi
5-Tabela Yönetmeliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi
6-Belediye Organları seçimi konusunun görüşülmesi
7-Belediye Başkanı Senelik çalışma raporunun görüşülmesi