Hedeflerimiz

Datça

Turizm ve Ekonomik Hizmetler

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, gerektiğinde üniversite ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak bir "Turizm Ana Planı" hazırlanmasına öncülük edilecek. Turizmde Datça'nın rekabet gücünün artırılması için tedbirler alınacak.

İlçe kimliğinin en önemli parçasını oluşturan turizm alanında Datça'nın, eşsiz coğrafyasına yakışır bir marka olması hedeflenecek. Bunun için: Turizm sezonunun uzaması için yarımada bütün olarak ele alınacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği sağlanarak merkez ve köyler arasında görüşmeler yoluyla turizm yarımada geneline yayılacak.

Datça'nın temel turizm kaynağı olan denizinin yanı sıra tarihsel ve kültürel mirasının tanıtımı uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek, yarımadanın turizmden sağladığı gelir artırılacak.

Datça'nın; tarihî eserleri ve evleri, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri için dört mevsim geziler düzenlenen bir yer olmasına çalışılacak. Turizm ve Ekonomi hizmetleriBu sayede yaratılacak alternatif turizm alanlarıyla turizm sezonu 12 aya yayılarak konaklama sayısı artırılacak.

Kaplıca turizmi ile ilgili olarak başlatılan proje çalışmaları sonuçlandırılacak.

Datça'nın tanıtımına ve turizmine katkıda bulunan kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek sürdürülecek.

Deniz sporlarına önem verilerek turizmin çeşitlendirilmesi sağlanacak. Sörf ve yelken gibi Datça iklimine uygun sporların geliştirilmesi ve teşviki için çaba harcanacak. Bu dallarda spor organizasyonları düzenlenecek. Datça'nın sörf merkezi olması için yapılan çalışmalara devam edilecek.

Beş yıldızlı çok büyük oteller yerine daha küçük ölçekte, butik kimlikli oteller yapılması özendirilecek.

Turistik faaliyetlerin çevreye ve doğaya zarar vermeden sürdürülmesini öngören Eko-Turizm önceliklerimiz arasında olacak; koruma-kullanma dengesinin sağlanması için çaba gösterilecek.

Özel mimariye sahip evleri ve sokaklarıyla Eski Datça ve ilk yerleşim yerlerinden olup kültürel yapısını koruyan Reşadiye, kültür ve sanat faaliyetleriyle tatilcilerin cazibe merkezi konumuna getirilecek.

Datça'nın turizm gelirleri içinde çok önemli bir paya sahip olan plajlarımız daha bakımlı olacak. Temizliğe özen gösterilecek. Plajlarımızın "mavi bayrak" sahibi olması için başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacak.

Datça Limanı, ilçemizin dünyaya açılan penceresidir. Bu noktadan hareketle limanımız özel olarak yeniden düzenlenecek ve güzelleştirilecek. Bu kapsamda liman esnafı ve tekne sahipleriyle görüşülüp projeler gerçekleştirilecek. Limanımızın her türlü tekneye ve turiste hizmet verecek kaliteye ulaşması için yatırım yapılacak.

Sanayi sitesine yeni dükkânlar yapılarak ihtiyaç sahibi esnafa kullandırılacak. Site içindeki yollar ile dükkânların önündeki alanlar yeniden düzenlenecek.

Köylümüzün ve pazarcımızın, ürünlerini daha rahat satabileceği ve halkımızın daha rahat alışveriş yapabileceği bir pazar yeri oluşturulacak. Sebze-meyve ve balık hali yapılması için çalışmalara başlanılacak.

Datça'nın ekonomisinde önemli yer tutan balıkçılığın teşvik edilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması sağlanacak. Balıkçı barınağının genişletilmesi için başlatılan çalışmalar en kısa zamanda sonuca kavuşturulacak.

Başta tarımın öncelikli bir yer tuttuğu Reşadiye Mahallesi olmak üzere köylerimizin tarım faaliyetlerine yardımcı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak. Tarım turizminin geliştirilmesi için çaba harcanacak. Datça bademinin ve balının markalaşması için girişimlerde bulunulacak.

İmar konusu, Datça'da arsa spekülasyonculuğu, rant vurgunculuğu ve haksız kazanç alanı olmaktan çıkarılacak. Çarpık yapılaşmaya fırsat verilmeyecek.

Datça'ya özgü bir mimari anlayış getirilmesi için mimarlarımızla birlikte profesyonel çalışmalar yapılacak. Bunun için Özel Çevre Koruma Kurumu'na (ÖÇKK) yapılacak önerilerin yanında mevcut yönetmeliğin aksayan yönlerinin düzeltilmesi için girişimlerde bulunulacak.

Yeni evliler ve alt gelir grupları gibi farklı toplumsal gruplara yönelik küçük konut yapımı özendirilecektir.

Eski Datça Karadağ mevkiinin imar planı, bu mahallenin mimari, tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlanarak tamamlanacak.

İkinci konut olarak kullanılma amacı güden toplu konut yapımlarına sınırlama getirilecek. Yılda sadece 15-20 gün kullanılan kalitesiz kooperatif inşaatları kontrol altına alınacak.

Çevreye duyarlı (özellikle ısı yalıtımlı) inşaat yapımı teşvik edilecek.

Bundan sonra yapılacak kamu binalarında da Datça'ya uygun mimari projeler uygulanması gözetilecek.

Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde, başta İskele Mahallesi olmak üzere, mevcut binalarda ön görünümlerin güzelleştirilmesi için bina sahipleriyle görüşülerek çalışmalar yapılacak. Bunun için meslek örgütleriyle de işbirliğine gidilecek.

Kentsel SİT ve özel çevre statüsünden kaynaklanan zorlukların aşılması için çalışmalar yapılacak. SİT'in özellikle Reşadiye'de bir avantaja dönüştürülmesine çaba gösterilecek.

Kızlan altında baş gösteren ve 18. madde uygulamasından kaynaklanan problemlerin çözümü için Hazine Müsteşarlığı, mülk sahipleri ve Kızlanlılar ile görüşülecek, mahkeme kararları incelenecek.

Yeni iş imkanları yaratmanın yanında ilçemiz ekonomisine katkı sağlamak ve turizmi geliştirmek amacıyla on yılı aşkın bir süre önce ihalesi yapılan yat limanı projesinin takipçisi olunacak. Bu proje yeniden değerlendirilmeye gerek görülürse, günümüz şartlarına daha uygun bir konuma getirilecek.

Henüz ön çalışmaların yapıldığı büyük gemi yanaşma yeri projesi üzerinde belediye olarak daha fazla söz sahibi olmak için çaba gösterilecek. Bu projenin plajlarımıza olası etkileri de göz önünde bulundurulacak.

Datça içinde ve çevresinde imar planı doğrultusunda yeni yollar açılacak, mevcut yollar iyileştirilecek. Altyapı çalışmaları

Reşadiye-İskele arası çiftyol yapılacak. Yayaların güvenliği için gerekli yerlere kaldırım inşa edilecek. Eski Datça girişi ve Dörtyol Kavşağı yeniden düzenlenerek daha kullanışlı hale getirilecek. Kaza riski en aza indirilecek.

Özbel mevkiinden Kızlan altına kadar yürüyüş yolu yapılacak.

Yeraltı drenaj kanalı olmayan ve sel tehlikesine maruz kalabilecek yollarda drenaj kanalları tamamlanacak.

Reşadiye ve Eski Datça'nın kanalizasyon bağlantıları kısa zamanda yapılacak.

Altyapı çalışmaları Balıkçı ve gezi teknelerinin kış aylarında zarar görmesinin önüne geçilecek. Balıkçı barınağının uzatılması için başlatılan çalışmalar en kısa sürede bitirilecek.Eski Datça ve Reşadiye'de kentsel SİT alanı içinde kalan yollar mimari dokuya uygun taşlarla kaplanacak. Kentsel SİT sınırları dışında kalan yollar da uygun malzemeyle kaplanacak.

Ön ödemeli elektrik ve su panoları bütün limanı kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Yangın tehlikesine karşı liman çevresine yangın muslukları konulacak.

Tekneler için çekek yeri bulunacak. Yat çekek yeri projesinin merkezi, hükümetle yapılacak çalışmalarla sonlandırılacak.

İlçe merkezinde bulunan plajlarımız tümüyle elden geçirilerek duş ve benzeri ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapılacak.

Şehir içi ulaşımda yeni güzergahlar açılacak. Ana caddeler dışındaki bazı bölgelere de toplu taşıma araçları götürülecek.

Ulaşım hizmetleriİskele Mahallesi'nde, özellikle yaz aylarında yoğun insan ve araç trafiğinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde, ağır vasıta girişlerine sınırlama getirilecek.

Eski Datça'da alternatif çevre yolu yapılarak kentsel SİT bölgesine ağır vasıtalar sokulmayacak.

Eski Datça'da mevcut ara yollar iyileştirilerek trafiğe açılacak. Bunu takiben çarşı merkezi turizm sezonunda belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak ve yaya bölgesi olarak kullanılacak.

Karadağ bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza toplu taşım hizmeti götürülecek, mevcut yollar iyileştirilecek.

İnsanların ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişki ve etkileşim içinde bulundukları fizikî, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olarak ifade edilen çevre, belediyemizin önceliği olacak.

Datça'da var olan çevre bilinci, bu konudaki eğitimlere önem verilerek daha da yaygınlaştırılacak. Çevre ve gürültü kirliliklerinin önüne geçilmesi için her türlü önlem alınacak, denetimler sıklaştırılacak.

Çevreyle ilgilenen sivil toplum kuruluşları ve okullar ile düzenli çalışma platformları oluşturulacak.

Su varlığımızın korunması ve kirletilmemesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği gerçekleştirilecek.

Datça'nın dış görünümünü oluşturan belirleyici yerlerde balkon, bahçe ve bina dışı düzenlemelere standartlar getirilecek. Halka bu konuda teknik destek sağlanacak ve gerekiyorsa malzeme yardımı yapılacak.

Yarımadanın farklı bölgelerinde bulunan doğal güzellikler (dağlar, mağaralar, ender bitki örtüleri) diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak zarar görmeyecek şekilde düzenlenecek; halkımızın ve turistlerin ziyaretine uygun koşullara getirilecek.

Arıtma tesisi çevresinin ağaçlandırılması ve arıtmanın geri dönüşümünden elde edilen suyla yapılacak sulama çalışmaları kısa zamanda sonuçlandırılacak. Arıtma tesisinden geri dönüşüm yoluyla sulama suyu elde edilmesi çalışmalarına hız verilecek.

Çevre hizmetleriReşadiye'de Çatak mevkiinde Hazine'den tahsis edilecek alana ağaçlandırma ve piknik sahası yapılacak.

Gerekli bölgeler tespit edilerek ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Betonlaşan Datça yeniden yeşil ve mavi olacak. Peyzaj çalışmalarıyla Datça'ya daha modern bir görünüm kazandırılacak.

Küresel ısınmanın yarattığı su sıkıntısı, bitki örtüsünün bozulması, tarımda verimin azalması ve benzeri problemler için acil önlemler alınacak.

Sokak köpeklerinin bakımı için barınma olanakları daha da geliştirilecek. Aşılamaya ve kısırlaştırmaya hız verilecek. Tüm hayvanların korunması için gerekli önlemler alınacak.

Sosyal belediyecilik ve sosyal hizmetler, gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetimler için uygulamada en önemli hizmetler arasındadır. Bizler de bu kapsamda Datça halkına sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. Bu çerçevede: Sosyal belediyecilik Kent Meclisi yeniden kurulacak, bu şekilde toplumun sesi dinlenecek ve demokratik belediyecilik ortamı hazırlanacak. Mahalle komiteleri oluşturularak halkın yönetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak.

Temel sorunlar, toplumun mümkün olduğunca tüm kesimlerinin mutabakatı ile çözülmeye çalışılacak, karar verme süreçlerine yaygın katılım sağlanacak.

Hiçbir şey gizli kalmayacak. Belediye Meclisi toplantı sonuçları, imar planları, plan değişiklikleri, yatırımlar, ihaleler internette ve gazetelerde yayınlanacak.

Vatandaşın belediyeyle olan ilişkilerini kolaylaştıracak masalar oluşturulacak. Belediyeye gelen vatandaşlarımızın işleri görevliler tarafından en kısa zamanda sonuçlandırılacak. Yaşlı ve engelli yurttaşlarımıza belediye içinde bir refakatçi verilecek; bu sayede işlerini daha kolay halletmeleri sağlanacak.

Ev hanımlarının üretime katılması ve kazanç elde etmesine yönelik kurslar düzenlenmesi, bu uğurda maddi kaynak sağlanması, üretilen ürünlerin belediyemizce oluşturulacak ev ürünleri pazarlarına sunulması için çalışmalar yapılacak.

Tüm bireylerin toplumsal hayattan eşit şekilde faydalanmaları gereğinden hareketle, engelli vatandaşlarımızı toplumdan soğutan fiziksel engellerin ortadan kaldırılmasına gayret gösterilecek.

Engelli çocuklarımızın eğitimlerini ve gündelik yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik, sosyal yaşantıya daha çok katılmalarını teşvik edecek etkinlikler yapılacak. Bunun için gönüllü kuruluş ve vatandaşlarımızla el ele verilecek.

Belediyeye ait işyerleri kiraya verilirken engelli vatandaşlarımıza kontenjan tanınacak.

Yol, kaldırım ve geçitlerdeki engeller kaldırılacak. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için destek hizmet sağlanacak. Engellilere iş olanağı yaratacak projelere katkı verilecek.

Halkımızın çeşitli kesimlerine hizmet veren gönüllü kuruluşlar teşvik edilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilecek, belediyemizin sosyal destek paketinden yararlanmaları sağlanacak.

Okullardaki şiddetin ve zararlı alışkanlıkların önlenmesi için eğitim faaliyetleri yürütülecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ve yaşlılarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarından tam gün ücretsiz yararlanması ve evlerinde düzenli olarak koruyucu sağlık hizmeti alması için çalışmalar yapılacak. İhtiyaç sahibi yaşlılarımızın başta su, ulaşım, ısınma, eğitim ve gıda olmak üzere bakım, temizlik, alışveriş, sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak yaratılacak.

Yaşlı, düşkün, engelli ve dar gelirlilere yönelik hizmetler sosyal belediyecilik anlayışıyla artırılacak.

Datçalıların hafta sonlarında aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebileceği piknik yerleri oluşturulacak, toplu etkinlikler düzenlenecek.

Sivil toplum örgütleri "demokrasinin ilkokulu" ve "demokratikleşmenin kılcal damarı" olarak nitelendirilir. Bu bağlamda Datça'nın sivil toplum örgütleri, esnaf, dernek ve çeşitli meslek kuruluşları ile işbirliği yapılacak. Bu doğrultuda Datça'nın ve Datça'yla ilgili konuların araştırıldığı, sonuçların değerlendirilerek karar mekanizmalarına öneri olarak sunulduğu platformlar yaratılacak.

İlçemizde sayıları giderek artan yazlık sitelerin sakinleri ve yöneticileri ile düzenli iletişim kurulacak; sitelere yönelik hizmetler artırılacak.

Eski Datça'nın turizmine canlılık katmak için başta kadınlarımız olmak üzere halkımıza yeni beceriler kazandıracak eğitim etkinlikleri düzenlenecek.

Sosyal belediyecilikDatça'nın gelişimine katkıda bulunan ve üreten bir Datça Gençliği için her konuda yatırım yapılacak. Datça'da yaşayan gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri için spor tesisleri ve kültür merkezi bünyesindeki faaliyetler geliştirilecek; yeni etkinlikler ve kurslar yapılacak.

İnsanlarımızın yakınlarına son görevlerini en uygun ortamda yerine getirmeleri için mezarlıklarımızda gerekli iyileştirmeler yapılacak. Bu bağlamda Reşadiye ve İskele mezarlıklarının bakımları düzenli hâle getirilecek.

Tüketiciyi bilinçlendirmek adına konferanslar düzenlenecek; broşürler, aydınlatıcı kitapçıklar hazırlanacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü beslenmelerinin önüne geçmek ve bu konularda eğitim vermek için çeşitli sivil toplum örgütleri ve profesyoneller ile işbirliği yapılacak.

İlçemizin değişik yerlerine istek ve dilek kutuları konacak. Bu kutular her hafta açılacak; vatandaşa yanıtlar hızlıca ulaştırılacak. Farklı talepleri daha verimli değerlendirebilmek için "Tüketici Danışma Bürosu" tipinde oluşumlar kurulacak.

Yaşlı, düşkün, engelli ve dar gelirlilere yönelik ayakta sağlık hizmeti başlatılacak.

Eski Datça ve Reşadiye Mahallesi'nde haftanın belirli günlerinde ayakta sağlık hizmeti verilecek.

İlgili kurumlarla bağlantı kurularak gezici sağlık ekibi taramaları artırılacak.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerimizin yanı sıra ilçemizde yükseköğrenim gören öğrencilerimize de yakın ve etkin bir iletişimle hizmet verilecek.

Barınma, yükseköğrenim öğrencilerimizin önemli bir sorunu olarak göze çarpmaktadır. Buna çözüm getirmek için otel ve ev sahipleriyle görüşmeler yapılacak.

Datça'nın bir turizm beldesi olması yanında bir kültür ve sanat beldesi olması için de çaba gösterilecek.

Datça'nın kültürel ve tarihi değerlerinin sergilenmesi için bir kent müzesi oluşturulacak.

Datça'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alması için çalışmalar yapılacak.

Yerel tarih ile ilgili olarak yapılmakta olan başarı çalışmalar daha da ileri taşınacak. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle var olan işbirlikleri geliştirilecek.

Meydan ve parklarda daha çok sanat eserine yer verilecek.

Kültür etkinliklerinin devamlılığı sağlanacak (1 Eylül Dünya Barış Günü, Uluslararası Halk Dansları Festivali, Sörf Yarışmaları, Oyuncak Yarışması, Sinema Festivali...). Bu etkinlikler, belediye imkânları dâhilinde artırılacak. (Gençlik Festivali, Çocuk Şiirleri Yarışması, Bilgi, Kültür ve Satranç Yarışmaları gibi)

Datça'nın tanıtımında ve turizm gelirlerinde önemli rol oynayan Sinema Günleri ve Akademi Datça gibi organizasyonlar güçlendirilecek.

Eski Datça odaklı kültür ve sanat faaliyetleri düzenlenecek. Reşadiye de bu kapsamda yer alacak.

Özel mimariye sahip evleri ve sokaklarıyla Eski Datça Mahallesi ve ilk yerleşim yerlerinden olup kültürel yapısını koruyan Reşadiye Mahallesi, düzenlenecek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle tatilcilerin için çekim merkezi olacak.

Datça'ya sonradan yerleşen vatandaşlarımızın katkılarına da yoğunlaşılacak. Bu çerçevede sanatçılarımızdan, edebiyatçılarımızdan, sporcularımızdan, ressamlarımızdan, müzisyenlerimizden ve çeşitli alanlardaki uzmanlarımızdan daha çok yararlanmanın yolları aranacak.

Akdeniz ve Ege Denizi'nin birleştiği çok özel bir coğrafyada yer alan ilçemizde halkımızın, özellikle de çocuklarımızın, gençlerimizin ve misafir öğrencilerimizin deniz ve su sporlarına ilgisi artırılacak.

Sörf ve yelkene bütün çocuk ve gençlerimiz özendirilecek, onlara bu sporları öğrenerek yapabilecekleri, yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarında ülkemizi temsil edebilecekleri altyapı imkânları sağlanacak.

Datça'mızı uluslararası platformlarda tanıtmaya yönelik deniz ve su sporları organizasyonları için projeler gerçekleştirilecek.

Yeni yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları hayata geçirilecek. Kızlan altına kadar sahil yürüyüş yolu yapılacak ve bu yola spor aletleri konulacak.

SporYakında tamamlanacak spor salonu çocuk ve gençlerimizin hizmetine sunularak 365 gün çok çeşitli spor faaliyetlerinin öğrenilmesi ve düzenlenmesi sağlanacak.

Açık spor tesisi olmayan hiçbir semt kalmayacak.

Eski Datça bölgesinde çocukların ve gençlerin yararlanacağı parklar ve spor alanları yapılacak.

Belediye Spor Kulübü'ne tam destek verilecek.

Satranca özel önem gösterilecek. İlçemizde ulusal ve uluslararası satranç turnuvaları düzenlenecek, bu şekilde turizme de katkıda bulunulacak.

Bütün spor dallarıyla ilgili talepler, imkanlar dâhilinde dikkate alınacak.

Halkımızı deprem hakkında bilinçlendirecek faaliyetler genişletilecek. Kurtarma ekipleri oluşturulacak ve sayıları artırılacak.

Yangın riskinin yüksek olduğu, yerleşim ve işletmelerin büyük çoğunluğunun bulunduğu İskele Mahallesi'ne de itfaiye istasyonu kurulacak. Bu sayede erken müdahale olanağı sağlanacak.

Reşadiye ve Eski Datça'nın dar sokaklarında yangına müdahale edebilecek özel itfaiye aracı alınacak.

Temizlik hizmetleri daha etkin hale getirilecek.

Çöp toplama, depolama ve işleme sistemi yeni baştan düzenlenecek. Hastane çöpleri, sanayi atıkları, ev atıkları ve işlenebilir atıklar ayrı ayrı toplanacak ve değerlendirilecek. Geri kazanılabilecek atık ve artıklar için semtlerde geçici depolama alanları oluşturulacak. Çöp toplama daha düzenli olacak.

Özellikle lokanta ve otel gibi yoğun çöp üreten işletmelerle görüşülerek zaman zaman şahit olunan çirkin görüntüler ortadan kaldırılacak. Kaldırım ve bahçe düzenlemelerinde, işlevsellik kadar estetik de göz önünde bulundurulacak.

Elektronik ve telefonlu belediyecilik hizmetleri başlatılacak. Böylelikle internet üzerinden veya telefonla 365 gün her saat evden ve işyerinden belediyemizle ilgili bilgi alınabilecek; geçmiş dönemlere ait borçlar, gecikme zam toplamları veya yıl sonuna kadar ödenmesi gereken tutarlar öğrenilebilecek.

Datça'da halkımızın güvenliğini artırmaya yönelik olarak güvenlik birimleriyle işbirliği yapılacak. İlçemizin ana cadde ve yazlık site bölgeleri ile tüm okullarına 24 saat çalışan Mobese sistemi kurulması için proje hazırlanacak.