Evlenme İşlemi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 1 Hafta

 • Nüfus cüzdanı örneği
 • İkametgah belgesi
 • 6'şar adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sağlık Raporu

İnşaat Su Abonesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 10 Dakika

 • İnşaat ruhsatı fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Dijital (peşin ödemeli) su sayacı (Baylan veya Manas Marka)
 • 173.81 TL abone ücreti

İnşaat Ruhsatı Almış Su Abonesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 10 Dakika

 • İskan ruhsatı ve tapunun fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Dijital (peşin ödemeli) su sayacı (Baylan veya Manas Marka)
 • Mesken için 165.55 TL, işyeri 427.51 TL

İmar Durum Belgesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 2 Gün

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Plan Örneği
 • İmar Durum Harcı

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 7 Gün

 • Dilekçe-SSK İlişik kesme
 • Mal müdürlüğü ilişik kesme
 • Kadastro Müdürlüğü cins değişikliği
 • Teknik rapor-iskan harcı

Demir Beton Vizesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 3 Gün

 • Ruhsat
 • Dilekçe
 • Harç
 • Yerinde Tetkik

Su Abone Devri

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 5 Dakika

 • Tapunun fotokopisi
 • Kimlik bilgileri fotokopisi
 • Dijital sayaç

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 24 Saat ile 30 Gün Arası

 • Başvuru formu
 • Oda üyelik belgesi
 • Sicil tasdiknamesi
 • Tüzel kişilik ise yetki belgesi
 • İşyeri kiralık ise kira kontratı
 • Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde satılan işyerlerinin açılmasında iş sağlığı ve güvenliği açısından işyeri kurma izni ve işletme belgesi

Emlak Beyanı

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 1 Gün

 • Tapunun fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi

İnşaat (Yapı) Ruhsatı

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 7 Gün

 • Dilekçe-Tapu-Plan örneği
 • Bina aplikasyonu-Plan kote
 • Mimari+Statik+Elektrik
 • Makine+Zemin etüt projeleri

Kanalizasyon Bağlantısı

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 5 Gün

 • Tapu
 • Dilekçe
 • Harç
 • Yerinde Tetkik
 • İnşaat ruhsatı

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Başkan Yardımcılığı

İsim: İnci Bilgin

Ünvan: Başkan Yardımcısı

Telefon: 0252 712 91 95

Faks: 0252 712 34 97

İkinci Müracaat Yeri: Başkanlık

İsim: Gürsel Uçar

Ünvan: Belediye Başkanı

Telefon: 0252 712 39 20

Faks: 0252 712 34 97