Nüfus İşlemleri

Datça

Evlilik Işlemleri

Evlenmeler usulüne uygun düzenlenmiş form veya tutanaklarla evlenme tarihinden itibaren en geç 1 ay çerisinde o yerin nüfus idaresine bildirilir. Nüfus idaresine gönderilen evlenme bildirimleri üzerinde mevzuata uygun gerekli işlemler yapılır. Bildirilen doğum olayı, doğum tutanağına dayanılarak aile kütüğüne tescil edilir. Bir doğumda birden ziyade doğan çocuklar sırasıyla yazılırlar.

Yabancı uyruklu vatandaş ile evlilik işlemlerinde gereken belgeler;

 • 12'şer adet fotoğraf
 • Pasaport fotokopisi
 • Bekarlık belgesi
 • Giriş - çıkış vize fotokopisi

Nikah işlemleri için gerekli belgeler

 • Müracaat eden çiftlerden birinin nikah akdini yapacakları ilçenin sınırları içerisinde oturması mukabilinde bir adet ikametgah belgesi ile müracaata gelemeyen çiftlerin oturdukları ilçe nikah memurluğundan evlenme izin belgesi
 • Resimli nüfus cüzdanları ve birer adet fotokopileri.(Nüfus cüzdanlarının alındığı tarih 10 yılı geçmemiş olması ve üzerinde herhangi bir tahribat bulunmaması gerekir)
 • Çiftler kayıtlı oldukları nüfus müdürlüklerinden mühürlü nüfus kayıt örnekleri.
 • 6 adet fotoğraf. (6 ay içerisinde çekilmiş olacak, fotokopi fotoğraf kabul edilmez)
 • Evlenmeye engel hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporu. (Sağlık Ocağından alınacak.)
 • Bir adet yarım kapaklı dosya.

Gereken şartlar

 • Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.
 • 17 yaşını dolduran kadın ve erkeklerin evlenmeleri anne, baba veya vasisinin izniyle gerçekleşir. Söz konusu durumdaki kişilerin, anne, baba ya da vasisi, evlenecek şahısların nüfus cüzdanlarının asılları ve birer adet fotokopisi ile birer adet fotoğraf getireceklerdir (Nüfus cüzdanlarının alındığı tarih 10 yılı aşmamış olması gerekir). Müracaata gelmeyenler noterden muvafakat vereceklerdir.
 • Eşi ölen veya boşanan kadın 300 gün beklemek zorundadır. Evlenmek için iddet müddetinin (Boşanma veya kocasının ölmesinden ötürü yeniden evlenecek olan kadının beklemesi gereken süre) aile mahkemesinden kaldırılacak, karar nikah memurluğuna getirilecektir.

Bilgi için: 0 252 712 30 98