Datça Belediyesi

Aralık Meclis gündemi

            Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.12.2017 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.     

GÜNDEM:

  • Reşadiye-İskele Mahallesi arasındaki yolun kenarında yer alan işletme ve imalathaneler ile ilgili Plan-Bütçe, İmar ve Çevre, Sağlık, Eğitim, Gençlik komisyonu kararının görüşülmesi.
  • Hızırşah Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.
  • Yol Harcamalarına Katılım Payı ile ilgili konunun görüşülmesi.
  • Mülkiyetleri Belediyemize ait; Bektaş Gökhan Haliloğlu’nun ait  276 ada 64 parselde bulunan zeytinlik vasıflı taşınmazı ve 262 ada 5 parselde bulunan kuyu arsası vasıflı taşınmazı, Özgür Cenk Dönmez’in 222 ada 64 parselde bulunan Bademlik ve Zeytinlik vasıflı taşınmazı, Turan Kahraman’ın 18 ada 3 nolu arsa vasıflı taşınmazı satın alma talepleri  ile ilgili konunun görüşülmesi.
  • Ödenek Aktarımı ile ilgili konunun görüşülmesi.
  • Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan-Bütçe, İmar ve Çevre, Sağlık, Eğitim, Gençlik komisyonu raporunun görüşülmesi.

© 2016 Datça Belediyesi