Datça Belediyesi

Askı Duyurusu

İlçemiz Cumalı Mahallesi, 106 ada 1, 2, 3, 15 ve 16 parsellerde, uygulanan 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması parselasyon planının 30 (otuz) gün süre ile ilan edilerek halka duyurulmasına karar verilmiş olup, Belediyemiz İmar İşleri Servisinde askıya çıkarılmıştır.
Halkımıza duyurulur.

© 2016 Datça Belediyesi