Datça Belediyesi

Beyannameler • Çevre ve Temizlik Beyannamesi

  Çevre temizlik vergisi konutlarda 2004 yılından itibaren su faturasına yansıtılmaktadır. İşyerleri ise bu vergiyi belediyeye ödemeye devam etmektedir.

  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

  Verginin mükellefi binaları kullananlardır. Boş bulunan, hiçbir şekilde kullanılmayan binalar 01.01.2004 tarihinden itibaren çevre temizlik vergisine tabi tutulmamaktadır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanıp, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilmekte ve fatura ile birlikte Tahsilat Servisi tarafından tahsil edilmektedir.

  İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce tahakkuk ve tahsil edilir.

  Yeni açılan bir işyeri için vergi levhasının fotokopisi ve çevre temizlik vergisi bildirimi için belediye tahakkuk şefliğine müracaat ederek, tahakkuk işlemleri yaptırmanız gerekmektedir.

  İşyeri çevre temizlik vergisi emlak vergisinin ödeme süreleri olan taksit mart, nisan, mayıs; 2. taksit kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

 • Eğlence Vergisi Beyannamesi

  Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin, faaliyetleri eğlence vergisine, tabidir.

  Verginin mükellef, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

  Gerekli Belge: Belediyenin tahakkuk işleri şefliğinden temin edilecek eğlence vergisi beyannamesi.

  Yapılacak İşlemler: Eğlence vergisi beyannamesini doldurarak tahakkuk fişi kestirmek suretiyle verginizi tahakkuk ettirebilir ve veznelere ödeme yapabilirsiniz.

 • Emlak Vergisi Beyannamesi

  Türkiye sınırları içinde bulunan binalar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 1. maddesi gereğince emlak vergisine tabiidir.

  Yapılacak işlemler: Emlak vergisi yeni bir yerin satın alınması veya intikal etmesi üzerine ilgili belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve ödenir.

  Mükellef: Emlak vergisini bina, arsa ve arazinin malikleri varsa intifa hakkı sahipleri her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.

  Gerekli Bilgi ve Belgeler:

  Nüfus cüzdanı
  Tapu ve tapu tahsis fotokopisi
  Vekaletname (Başkası adına verilecekse)
  Kısıtlılık uygulanacaksa kısıtlılık belgesi (Bu belge Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilir)
  Vatandaşlık numarası vergi sicil no
  Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri: Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığı bütçe yılı içerisinde emlağın bulunduğu belediyeye verilir. işlem, yılın son üç ayında gerçekleştiyse üç ay içinde bildirim verilmesi gerekmektedir.

  Emlak vergisi 1. taksit mart, nisan, mayıs aylarında, 2. taksit kasım ayı içerisinde olmak üzere iki eşit taksitle ödenir.

  Ölümlerde; veraset ilamı ile birlikte 3 ay içinde varislerin emlak beyannamesi verilmelidir.

 • İlçe ve Reklam Vergisi Beyannamesi

  İlçe belediye sınırları içerisinde işletme sahibi iseniz ve bu işle ilgili tabela veya afişiniz varsa belediyelere İlan ve reklam vergisi ödemek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

  Gerekli Belgeler

  Fatura (Yeni tabela asanlar için)
  İlan ve reklam vergisi beyannamesi
  İlan ve reklam beyannamesi doldurabilmek için ilanın cinsine göre belirlenen (Işıklı, ışıksız veya bez ilan) birim fiyatlarını tahakkuk şefliğinden öğrenmek gerekir. Bu bilgilerle ilanın metrekaresine göre beyanname doldurulur. Beyanname doldurulduktan sonra tahakkuk fişi kestirilir.

  Tahakkuk fişinizle birlikte tahsil şefğine giderek verginizi ödeyebilirsiniz.

  Yeni asılacak ilanlarda ilan asılmadan önce fatura ile birlikte müracaat etmek gerekir. Daha önce mükellefiyetiniz varsa her yılın ocak ayı içerisinde beyanname vermeniz gerekir.

  Bez afiş gibi geçici ilanlarda, haftalık tarifeden vergisi ödendikten sonra afiş mühürletilir ve asılma müsaadesi alınır.

© 2016 Datça Belediyesi