• DeutschEnglishDutchRussianTürkçe

Sosyal Belediyecilik

Sosyal belediyecilik ve sosyal hizmetler, gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetimler için uygulamada en önemli hizmetler arasındadır. Bizler de bu kapsamda Datça halkına sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. Bu çerçevede:

Sosyal belediyecilikKent Meclisi yeniden kurulacak, bu şekilde toplumun sesi dinlenecek ve demokratik belediyecilik ortamı hazırlanacak. Mahalle komiteleri oluşturularak halkın yönetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak.

Temel sorunlar, toplumun mümkün olduğunca tüm kesimlerinin mutabakatı ile çözülmeye çalışılacak, karar verme süreçlerine yaygın katılım sağlanacak.

Hiçbir şey gizli kalmayacak. Belediye Meclisi toplantı sonuçları, imar planları, plan değişiklikleri, yatırımlar, ihaleler internette ve gazetelerde yayınlanacak.

Vatandaşın belediyeyle olan ilişkilerini kolaylaştıracak masalar oluşturulacak. Belediyeye gelen vatandaşlarımızın işleri görevliler tarafından en kısa zamanda sonuçlandırılacak. Yaşlı ve engelli yurttaşlarımıza belediye içinde bir refakatçi verilecek; bu sayede işlerini daha kolay halletmeleri sağlanacak.

Ev hanımlarının üretime katılması ve kazanç elde etmesine yönelik kurslar düzenlenmesi, bu uğurda maddî kaynak sağlanması, üretilen ürünlerin belediyemizce oluşturulacak ev ürünleri pazarlarına sunulması için çalışmalar yapılacak.

Tüm bireylerin toplumsal hayattan eşit şekilde faydalanmaları gereğinden hareketle, engelli vatandaşlarımızı toplumdan soğutan fiziksel engellerin ortadan kaldırılmasına gayret gösterilecek.

Engelli çocuklarımızın eğitimlerini ve gündelik yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik, sosyal yaşantıya daha çok katılmalarını teşvik edecek etkinlikler yapılacak. Bunun için gönüllü kuruluş ve vatandaşlarımızla el ele verilecek.

Belediyeye ait işyerleri kiraya verilirken engelli vatandaşlarımıza kontenjan tanınacak.

Yol, kaldırım ve geçitlerdeki engeller kaldırılacak. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için destek hizmet sağlanacak. Engellilere iş olanağı yaratacak projelere katkı verilecek.

Halkımızın çeşitli kesimlerine hizmet veren gönüllü kuruluşlar teşvik edilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilecek, belediyemizin sosyal destek paketinden yararlanmaları sağlanacak.

Okullardaki şiddetin ve zararlı alışkanlıkların önlenmesi için eğitim faaliyetleri yürütülecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ve yaşlılarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarından tam gün ücretsiz yararlanması ve evlerinde düzenli olarak koruyucu sağlık hizmeti alması için çalışmalar yapılacak. İhtiyaç sahibi yaşlılarımızın başta su, ulaşım, ısınma, eğitim ve gıda olmak üzere bakım, temizlik, alışveriş, sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak yaratılacak.

Yaşlı, düşkün, engelli ve dar gelirlilere yönelik hizmetler sosyal belediyecilik anlayışıyla artırılacak.

Datçalıların hafta sonlarında aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebileceği piknik yerleri oluşturulacak, toplu etkinlikler düzenlenecek.

Sivil toplum örgütleri “demokrasinin ilkokulu” ve “demokratikleşmenin kılcal damarı” olarak nitelendirilir. Bu bağlamda Datça’nın sivil toplum örgütleri, esnaf, dernek ve çeşitli meslek kuruluşları ile işbirliği yapılacak. Bu doğrultuda Datça’nın ve Datça’yla ilgili konuların araştırıldığı, sonuçların değerlendirilerek karar mekanizmalarına öneri olarak sunulduğu platformlar yaratılacak.

İlçemizde sayıları giderek artan yazlık sitelerin sakinleri ve yöneticileri ile düzenli iletişim kurulacak; sitelere yönelik hizmetler artırılacak.

Eski Datça’nın turizmine canlılık katmak için başta kadınlarımız olmak üzere halkımıza yeni beceriler kazandıracak eğitim etkinlikleri düzenlenecek.

Sosyal belediyecilikDatça’nın gelişimine katkıda bulunan ve üreten bir Datça Gençliği için her konuda yatırım yapılacak. Datça’da yaşayan gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri için spor tesisleri ve kültür merkezi bünyesindeki faaliyetler geliştirilecek; yeni etkinlikler ve kurslar yapılacak.

İnsanlarımızın yakınlarına son görevlerini en uygun ortamda yerine getirmeleri için mezarlıklarımızda gerekli iyileştirmeler yapılacak. Bu bağlamda Reşadiye ve İskele mezarlıklarının bakımları düzenli hâle getirilecek.

Tüketiciyi bilinçlendirmek adına konferanslar düzenlenecek; broşürler, aydınlatıcı kitapçıklar hazırlanacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü beslenmelerinin önüne geçmek ve bu konularda eğitim vermek için çeşitli sivil toplum örgütleri ve profesyoneller ile işbirliği yapılacak.

İlçemizin değişik yerlerine istek ve dilek kutuları konacak. Bu kutular her hafta açılacak; vatandaşa yanıtlar hızlıca ulaştırılacak. Farklı talepleri daha verimli değerlendirebilmek için “Tüketici Danışma Bürosu” tipinde oluşumlar kurulacak.

Yaşlı, düşkün, engelli ve dar gelirlilere yönelik ayakta sağlık hizmeti başlatılacak.

Eski Datça ve Reşadiye Mahallesi’nde haftanın belirli günlerinde ayakta sağlık hizmeti verilecek.

İlgili kurumlarla bağlantı kurularak gezici sağlık ekibi taramaları artırılacak.