Datça Belediyesi

HİZMET STANDARTLARIEvlenme İşlemi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 1 Hafta

 • Nüfus cüzdanı örneği
 • İkametgah belgesi
 • 6’şar adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sağlık Raporu

Kanalizasyon Bağlantısı

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 5 Gün

 • Tapu
 • Dilekçe
 • Harç
 • Yerinde Tetkik
 • İnşaat ruhsatı

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 7 Gün

 • Dilekçe-SSK İlişik kesme
 • Mal müdürlüğü ilişik kesme
 • Kadastro Müdürlüğü cins değişikliği
 • Teknik rapor-iskan harcı
 

Demir Beton Vizesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 3 Gün

 • Ruhsat
 • Dilekçe
 • Harç
 • Yerinde Tetkik

İnşaat (Yapı) Ruhsatı

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 7 Gün

 • Dilekçe-Tapu-Plan örneği
 • Bina aplikasyonu-Plan kote
 • Mimari+Statik+Elektrik
 • Makine+Zemin etüt projeleri

İmar Durum Belgesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 7 Gün

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Plan Örneği
 • İmar Durum Harcı
 

İnşaat Su Abonesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 10 Dakika

 • İnşaat ruhsatı fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Dijital (peşin ödemeli) su sayacı (Baylan veya Manas Marka)
 • 173.81 TL abone ücreti

İnşaat Ruhsatı Almış Su Abonesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 10 Dakika

 • İskan ruhsatı ve tapunun fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Dijital (peşin ödemeli) su sayacı (Baylan veya Manas Marka)
 • Mesken için 165.55 TL, işyeri 427.51 TL

Su Abone Devri

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 5 Dakika

 • Tapunun fotokopisi
 • Kimlik bilgileri fotokopisi
 • Dijital sayaç
 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 24 Saat ile 30 Gün Arası

 • Başvuru formu
 • Oda üyelik belgesi
 • Sicil tasdiknamesi
 • Tüzel kişilik ise yetki belgesi
 • İşyeri kiralık ise kira kontratı
 • Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde satılan işyerlerinin açılmasında iş sağlığı ve güvenliği açısından işyeri kurma izni ve işletme belgesi

Emlak Beyanı

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç): 1 Gün

 • Tapunun fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

© 2016 Datça Belediyesi