Datça Belediyesi

Mayıs Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.05.2018 Çarşamba günü saat 14:00 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

1-2017 yılı Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi.

2-İlçemiz Reşadiye Mahallesi, 28 ada, 8-17-18 parsellerde kamulaştırma konusunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Kazım Yılmaz Bulvarında, Reşadiye kavşağı ile İskele mezarlığı arasında kalan alanın, “Ticaret Alanı” ve “Ticaret+Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun ek süre talebi konusunun görüşülmesi.

© 2016 Datça Belediyesi