Datça Belediyesi

Nisan Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.04.2018 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

1-İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 55 parseldeki 126.07 m2 lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-İlçemiz Datça  Mahallesi Eğridere mevkii 711 ada8 parseldeki 447,52 m2 lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Cumalı Mahallesi, Kabadağ mevkii, 276 ada, 64 parselde Belediyemize ait 3.874,56 m2 lik zeytinlik nitelikli taşınmazın satış talebi ile ilgili İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-İlçemiz Emecik Mahallesi Sarıliman mevkii 9/1 pafta,  965 parsel arsa satışı konusunun görüşülmesi.

5-İlçemiz Reşadiye Mahallesi, 28 ada, 8-17-18 parsellerde kamulaştırma konusunun görüşülmesi.

6-İlçemiz Kazım Yılmaz Bulvarında, Reşadiye kavşağı ile İskele mezarlığı arasında kalan alanın, “Ticaret Alanı” ve “Ticaret+Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifimiz ile ilgili konunun görüşülmesi.

7-Belediye organları seçimi konusunun görüşülmesi.

8-Belediye Başkanı senelik çalışma raporunun görüşülmesi.

© 2016 Datça Belediyesi