Datça Belediyesi

Ocak Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 09.01.2018 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.     

 GÜNDEM:

1-Belediye Başkan Yardımcısı ücret tespiti konusunun görüşülmesi.

2-Huzur hakkı ücreti belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

3-Zabıta Personeli fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4-Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

5-Mevsimlik işçi çalıştırılması konusunun görüşülmesi.

6-Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi.

7-Katı Atık Tarifeleri ile ilgili konunun görüşülmesi.

8- Yaka ve Mesudiye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9-Cadde ve Sokak isimleri ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10-Kredi talebi ile ilgili konunun görüşülmesi.

11-Belediye Meclisinin 5.12.2017 tarih ve 114 nolu kararı ile İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen arsa satışları ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.

© 2016 Datça Belediyesi