Datça Belediyesi

Şubat Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.02.2018 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
 
GÜNDEM:
1- Katı Atık tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2- 16-18 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Badem Çiçeği Festivali ile ilgili Özge Atalay’ın dilekçesinin görüşülmesi.
3- Boş Kadro değişikliği konusunun görüşülmesi.
4- Tabela Yönetmeliği ile ilgili konunun görüşülmesi.
 

© 2016 Datça Belediyesi